Izvedbene, komunikacijske in svetovalne storitve

Z našimi izkušnjami, know-how-om in vpletenostjo v ''sceno'', nudimo obširne storitve, ki pokrivajo vse vidike akcijskih športov.

Spekter naših komunikacijskih storitev je širok, vendar osredotočen na jedro našega poslanstva: akcijski športi.
 

Eventi

Akcijski športi in ostalo
Od ideje, koncepta, oglaševanja in izvedbe dogodka, do medijske načrta video in foto produkcije ter analize izvedbe, nacionalno ali internacionalno. Od tekmovanj vseh vrst in uličnih demo predstavitev, do t.i. ''road show''- ov, vse pod eno streho.

''Point of Sale'' eventi
Svetovanje in razvoj POS strategij za blagovno znamko in organizacija spremljevalnega dogodka.
Produkcija merchandize izdelkov na področju akcijskih športov in ''streetwear''-a.
 

Praktično povsod...

Športniki

Team Management
Načrtna priprava akcijske ekipe športnikov, glede na obstoječo blagovno znamko in njene pozicije na trgu. Priprava pogodb medijski načrt in strokovno vodenje posameznih športinkov ali ekipe ob izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Management športnikov
Profesionalno načrtovanje športne kariere za športnika akcijskih športnih panog. Podpora pri oblikovanju in izvedbi finančne načrta, iskanju sponzorjev, izvedbi pogodb in vodenje osebnega PR-ja.
 

Mediji, svetovanje in raziskava trga

Medijsko komuniciranje
Razvoj in izvedba marketinških in sponzorskih konceptov, vključno z izdelavo komplementarnega imidža, reklamnih oglasov, produkcijo fotografij, predstavitev na spletu itd...Priprava in izvedba PR kampanij v poglavitnih področjih našega delovanja (šport, glasba in življenski stil). Lansiranje in trženjske ocene medijev na vseh pomembnejših področjih: televizija, internet, tiskani in video magazini.
Posredovanje osrednjega PR-ja in uporaba tradicionalnih sredstev komunikacje.

Medijska produkcija
Razvoj in produkcija oglasov za akcijske športe, tako televizijskih, časopisnih kot internetnih.

Medijsko načrtovanje in kontrola
Medijsko načrtovanje za akcijske špotre in kulturo mladih, izbor in zakup medijev glede na ciljno skupino in zahteve naročnika. Nadzor marketinških aktivnosti v medijih in njihovega vpliva na ciljno skupino.

Consulting in raziskava trga
Načrtovanje, svetovanje in konceptna podpora za proizvajalce ali distributerje ob plasiranju novega produkta na tržišče uporabnikov akcijskih športov. Konceptne strategije in paketi meritev, na podlagi analiz in potenicalov trga.


Ostale storitve na željo naročnika.
 

SPANK team